Upravno pravo in prekrškovno pravo
Upravno pravo določa pravna pravila delovanja državnih organov, državne uprave, lokalnih skupnosti, oseb javnega prava in nosilcev javnih pooblastil. Upravno pravo sodi v sfero javnega prava in ureja odnose med različnimi upravnimi organi med seboj in razmerja upravnih organov do zasebne sfere. Upravno pravo je pretežno kogentno ter omejuje nosilce pooblastil z namenom, da ne bi prišlo do nepotrebnih posegov v zasebno sfero, ti nosilci pa so s svojimi pooblastili in položajem oblastno nadrejeni. Pisarna nudi pomoč pri pravilnem vodenju ali ravnanju v upravnih postopkih, pravno svetovanje v zvezi z instituti upravnega prava in zastopanje posameznikov in pravnih oseb v prekrškovnih in drugih upravnih postopkih pred upravnimi organi in upravnim sodiščem.

Kontaktne osebe pisarne za področje upravnega prava in prava prekrškov:
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}