Pravo lokalnih skupnosti
Pravo lokalnih skupnosti zahteva dobro poznavanje razmerij med organi samoupravnih lokalnih skupnosti, lastnosti in karakteristik pravnih oseb, ki jih te ustanavljajo, nosilcev pooblastil, na katere lokalne skupnosti izvajanje svojih pooblastil prenašajo, kot tudi razmejitve pooblastil med državo in lokalno skupnostjo, in pristojnosti nadzora prve nad drugo. Odvetniki pisarne zastopajo, strokovno svetujejo, podajajo pravna mnenja, predloge in na druge načine pomagajo tako nosilcem pooblastil kot fizičnim in pravnim osebam v razmerjih do institucij lokalne samouprave. Pisarna pogosto sodeluje in svetuje tudi pri pripravi predpisov lokalnih skupnosti.

Kontaktne osebe pisarne za področje prava lokalnih skupnosti:
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}