Pravo javnega naročanja
Praksa pisarne se posebej osredotoča na področje javnega naročanja, kjer razpolagamo z dolgoletno prakso.

Javna naročila so skupnost pravnih dejanj, s katerimi država in largu sensu na podlagi premoženjskopravnih razmerij nabavlja blago, oddaja storitve ali izvaja gradnje po predpisanem postopku. V pogodbena razmerja z javnim sektorjem predpisi o javnem naročanju posegajo s tem, da določajo nekatera obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. Gre za specifično pravno področje, regulativne okvire katerega postavljajo pravila EU, zato njegovo strokovno obvladovanje zahteva posebej ažurno spremljanje judikature Sodišča EU in prakse Državne revizijske komisije.

Na področju javnega naročanja odvetniška pisarna sodeluje s ponudniki ali naročniki v vseh fazah postopka javnega naročanja, revizije javnih naročil in pri pripravi vseh aktov v zvezi z izvedbo pogodbe. Pri svoji praksi se pisarna posebej osredotoča na svetovanje, zastopanje ponudnikov ali naročnikov v postopkih javnih naročil pred naročnikom, Državno revizijsko komisijo, Evropsko Komisijo in Sodiščem EU ter za pripravo pravnih mnenj v teh postopkih. Naši odvetniki so tudi avtorji številnih strokovnih prispevkov in publikacij s področja javnega naročanja, redno pa tudi sodelujejo kot predavatelji na strokovnih posvetih in konferencah.

Kontaktne osebe pisarne za področje javnih naročil:
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}