Pravo javno-zasebnega partnerstva in pravo koncesij
Javno-zasebno partnerstvo obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev in za katerega so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganja in učinkov poslovanja. Razmerje javno-zasebnega partnerstva lahko izvaja kot razmerje pogodbenega partnerstva (pogodbeno partnerstvo), ki ima lahko naravo bodisi koncesijskega razmerja (koncesijsko partnerstvo) bodisi javno-naročniškega razmerja (javno-naročniško partnerstvo) ali razmerje statusnega (institucionalno, equity) partnerstva.
Koncesije in javno-zasebno partnerstvo predstavljajo dva, večinoma – vendar ne nujno prekrivajoča-se koncentrična kroga. Koncesije so praviloma, ne pa tudi nujno, javno-zasebna partnerstva. Obstaja pa tudi paleta tako javnopravnih, kot zasebno pravnih koncesij, ki v ta krog ne sodijo. Vse to zahteva ločeno obravnavo, kateri se v naši odvetniški pisarni tudi akademsko posvečamo. Strankam svetujemo in jih zastopamo v vseh fazah izvedbe projektov javno-zasebnih partnerstev oziroma koncesijskih razmerij, nudimo jim pomoč pri pripravi koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb ter pri siceršnjem urejanju kompleksnih razmerij med deležniki tovrstnih razmerij, ki zahtevajo poznavanje tako javno-pravnih kot tudi civilno-pravnih okvirov tovrstnih razmerij.

Kontaktne osebe pisarne za področje javno-zasebnih partnerstev in koncesij:
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}