Nepovratna sredstva / evropska sredstva
Odvetniška pisarna je razvila vodilno prakso na področju zastopanja strank v postopkih glede nepovratnih (evropskih) sredstev oziroma sofinanciranja iz javnih sredstev pred nacionalnimi upravnimi organi in sodišči ter Sodiščem EU, v zvezi s projekti, ki se nanašajo na:
  • različne projekte, sofinancirane iz strukturnih in kohezijskih skladov,
  • kmetijska sredstva (ukrepi za razvoj podeželja, pomoči prevzemnikom kmetij, itd.),
  • druge projekte, so-financirane s strani državnega proračuna in proračuna EU.
Zastopanje strank v tovrstnih postopkih, v katerih država uveljavlja finančne popravke v pravdnih postopkih preko smernic COCOF ter na drugih podlagah, oziroma strankam nalagajo vračilo/plačilo zneskov v upravnih postopkih, zahteva še posebej poglobljeno stalno spremljanje razvoja prava EU, prakse domačih sodišč in upravnih organov, v veliko primerov pa je ključno tudi dobro poznavanje prava javnega naročanja. Dnevno spremljanje razvoja EU in domače judikature na obravnavanem področju ter priprava strokovnih prispevkov v tej zvezi predstavlja redno prakso odvetniške pisarne.

Kontaktne osebe pisarne za področje nepovratnih / evropskih sredstev:
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}