Civilno pravo
Civilnopravno področje je v širšem pogledu najobsežnejše pravno področje, saj v grobem obsega:
  • Obligacijsko pravo (pravo, ki ureja pravice in obveznosti subjektov, ki vstopajo v medsebojna razmerja praviloma na podlagi pravnih poslov ali ravnanj)
  • Stvarno pravo (pravo, ki ureja posest in pravice na stvareh, to so lastninska pravica in pravice na tuji stvari – služnosti, stavbna pravica, zemljiški dolg, zastavna pravica, in stvarno breme)
  • Dedno pravo
  • Nepravdno pravo (ureja status posameznikov, ter podobne pravne zadeve, ki ne predstavljajo spora med subjekti)
  • Pravo osebnostnih pravic in zagotavljanja varstva osebnih podatkov
  • Družinsko pravo (ureja status posameznikov, zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, premoženjska razmerja med zakonskima ali izvenzakonskima partnerjema, razmerja med starši in otroci, rejništvo, skrbništvo, posvojitev,…)
Civilno pravo je zaradi življenjske dinamike in raznolikosti razmerij, ki nastajajo med posamezniki vsakodnevno, izjemno široko in razvejano. V pisarni s poglobljenim poznavanjem področij civilnega prava strankam pomagamo s svetovanjem in zastopanjem v pravnih razmerjih ali pri sklepanju poslov, pripravimo potrebno dokumentacijo za sklepanje poslov civilnega prava, nudimo pravna mnenja, razlage in posredovanje pri dogovarjanju sprtih strani, pripravljamo predloge poravnav, ali pa svetujemo in zastopamo stranke v sodnih postopkih na vseh stopnjah.

Kontaktne osebe pisarne za področje civilnega prava:
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}