Odvetnik izr. prof. dr. Aleksij Mužina - specialist za področje upravnega prava
T: 059 054 255
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Odvetnik izr. prof. dr. Aleksij Mužina je leta 1997 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani iz primerjave pravnih in ekonomskih kazalcev razvitosti mediteranskih držav EU in Slovenije, istega leta opravil strokovni izpit na Upravni akademiji v Ljubljani, v letu 1999 pa še Državni pravniški izpit. Leta 2001 je zaključil magisterij iz civilnopravnih in gospodarsko-pravnih znanosti na temo Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil. Naziv doktorja znanosti je pridobil leta 2004 z obrambo disertacije Pravna narava koncesijskega razmerja.

Od leta 2001 je bil član Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (od leta 2003 tudi namestnik predsednika), pred tem pa zaposlen kot svetovalec na Mestni občini Koper, kasneje pa v gospodarstvu. Državni zbor ga je 15. julija 2004 imenoval za predsednika Državne revizijske komisije, to funkcijo je opravljal do 30. junija 2006.

Poleg obsežne bibliografije (osebna bibliografija), ki obsega več kot 340 del, zlasti s področja javnih naročil, koncesij in drugih področij javnih financ, pogosto sodeluje na različnih posvetih v Sloveniji in tujini. V letu 2003 je dobil nagrado Zveze društev pravnikov za mladega pravnika leta, leta 2004 je bil habilitiran kot asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani za področje upravnega prava in prava javne uprave. Septembra 2006 ga je senat Univerze na Primorskem imenoval v naziv visokošolskega učitelja, docenta za področje prava. Odvetniška zbornica Slovenije pa mu je podelila naziv odvetnika - specialista za področje upravnega prava. Kot predavatelj je dejaven na strokovnih konferencah ter na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana, občasno pa predava tudi na Pravni fakulteti v Ljubljani in novi univerzi v Novi Gorici.

V letu 2017 je prejel priznanje: »Leading Public Procurement and Concessions Consultant of the Year – Slovenia« (Acquisitoion International awards, 17 May 2017). V letu 2020 je prejel naziv izredni profesor.

Zaposlen je kot odvetnik partner v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.

Področja dela:
- pravo javnih naročil
- pravo javno-zasebnih partnerstev
- pravo koncesij
- pravo javnih financ
- gospodarsko pravo
- ustavno pravo
- upravno pravo
- pravo EU
- pravo lokalne somouprave
- kazensko pravo

Jeziki:
- italijanščina
- angleščina
- hrvaščina
- srbščinaBibliografski izbor:
 • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev. Pravna praksa, 19. jan. 2017, leto 36, št. 2, str. 14-16.
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega naročila in koncesijskih pogodb. Pravna praksa, 21. apr. 2017, leto 36, št. 16/17, str. 17-19.
 • MUŽINA, Aleksij. Spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo. V: Dnevi javnih naročil : "ZJN-3 je v veljavi". Ljubljana: Agencija za management, 2016, str. 153-160.
 • MUŽINA, Aleksij. Mogućnost sklapanja izravnih (in-house) ugovora o javnoj nabavi. Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj, 2016, br. 3, str. 37-41.
 • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti. Pravna praksa, 9. apr. 2015, leto 34, št. 14, str. 9-10.
 • MUŽINA, Aleksij. Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih naročil/koncesij. Pravna praksa, 13. dec. 2012, leto 31, št. 48, str. 21-22.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncesije gradenj v luči razlage prava EU. Pravna praksa, 26. avg. 2010, leto 29, št. 33, pril. str. II-VI.
 • MUŽINA, Aleksij, MARKOVIĆ, Milan. Zaštita prava ponuđača = Protection on bidders` rights. Podgorica: [S. n.], 2008. 175 str.
 • MUŽINA, Aleksij, VESEL, Tomaž. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS): s pojasnili členov, pravom EU in pravno prakso. 1. izd. Ljubljana: Nebra, 2007. 365 str.
 • BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) : s pojasnili. 1. izd. Ljubljana: Nebra, 2007. 244 str. ISBN 978-961-91392-5-7.
 • MUŽINA, Aleksij. Normative regulation of Public-Private Partnership in Slovenia. Public procurement law review, 2006, št. 2, str. 70-78.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncesije : pravna ureditev koncesijskih razmerij v Sloveniji in EU. Ljubljana: Primath, 2004. 824 str.
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}