Pravo nepremičnin in gradbeno pravo
 • REJC, Žiga. "Drug kmet" kot predkupni upravičenec v postopku prodaje kmetijskih zemljišč po ZKZ. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 21. jun. 2018, leto 37, št. 24/25, str. 9-10.
 • REJC, Žiga. Pogodba o opremljanju po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2). Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 24. maj 2018, leto 37, št. 20/21, str. 12-14.
 • REJC, Žiga. Promet s kmetijskimi zemljišči. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2018, 44, [št.] 2, str. 255-295.
 • REJC, Žiga. Pogodba o opremljanju : nekatera aktualna vprašanja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 23. nov. 2017, leto 36, št. 45/46, str. 17-18.
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Narava določb SPZ o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. okt. 2017, leto 36, št. 39/40, str. 17-18.
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Prenehanje stavbne pravice : razprava o mitu kogentnosti nadomestila. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2017, 43, [št.] 5, str. 827-856.
 • REJC, Žiga. Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 8. sep. 2016, leto 35, št. 35, str. 10-12.
 • MUŽINA, Aleksij. Stvarne pravice na javnem premoženju, javno-zasebno partnerstvo (koncesije) in javna naročila : prispevek k jasnosti razmejitve. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 25. apr. 2013, leto 32, št. 16/17, str. 6-9.
 • MUŽINA, Aleksij. Nekatera aktualna vprašanja stavbne pravice v javnem sektorju. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba. 2012, str. 105-114.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncepcija prava građenja u suvremenom pravnom poretku (Institut građanskoga prava i utjecaj javnoga prava). V: PETRIĆ, Silvija (ur.). Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova, (Zbornik radova, ISSN 1986-5821). Mostar: Pravni fakultet; Split: Pravni fakultet. 2013, str. 260-267.
 • MUŽINA, Aleksij, VESEL, Tomaž. Javni natečaji, javni razpisi in javna naročila : ZUreP- in ZGO-1. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. feb. 2003, leto 22, [št.] 5, str. 8-11.
 • MUŽINA, Aleksij. Uporaba uzanc in nekaj drugih novosti : gradbena pogodba v obligacijskem zakoniku. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. dec. 2001, leto 20, 38, str. 16-17 = pril. str. II-III.
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}