Nepovratna sredstva / evropska sredstva
  • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev v pravdnem in upravnem postopku. V: Zbornik 2017, Jesenski veliki kongres javnega naročanja - VKJN, Portorož, 18. in 19 september 2017. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba. 2017, str. 35-40.
  • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Uveljavljanje popravkov nepovratnih evropskih sredstev v pravdnem in upravnem postopku. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. sep. 2017, leto 36, št. 33, str. 18-20.
  • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev - primer javnih naročil. V: Zbornik 2017. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba. 2017, str. 67-87.
  • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. jan. 2017, leto 36, št. 2, str. 14-16.
  • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Finančni popravki evropskih sredstev v luči vprašanja zaupanja v akte državnih institucij. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 17. nov. 2016, leto 35, št. 44, str. 18-20.
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}