Druga strokovna področja
 • POHAR, Klemen. Uporaba podobe znane osebe v videoigri. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 17. maj 2018, leto 37, št. 19, str. 32-33.
 • POHAR, Klemen. Podedljivost uporabniškega računa na družbenem omrežju. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 18. feb. 2016, leto 35, št. 7/8, str. 39.
 • REJC, Žiga. Tek čez pravne ovire na poti do lestvic šol. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 18. feb. 2016, leto 35, št. 7/8, str. 8-9.
 • POHAR, Klemen. Poseg v osebnost zaradi posesti golih fotografij. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 21. jan. 2016, leto 35, št. 3/4, str. 36.
 • REJC, Žiga. Štipendija za deficitarne poklice - slepa ulica v sistemu štipendiranja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 3. sep. 2015, leto 34, št. 34, str. 13-14.
 • POHAR, Klemen. Nedovoljeno tržno unovčenje osebnosti. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. mar. 2015, leto 34, št. 11/12, str. 36.
 • REJC, Žiga. Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega visokega šolstva : vidik koncepta Zakona o visokem šolstvu. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 12. mar. 2015, leto 34, št. 10, str. 13-15.
 • POHAR, Klemen. Pravice živali. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 22. jan. 2015, leto 34, št. 3/4, str. 36.
 • REJC, Žiga. O rangiranju (pravnih) visokih šol ter možnostih in priložnostih implementacije le-tega v slovenskem prostoru. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2014, letn. 50, št. 3/4, str. 105-140, 181-182.
 • REJC, Žiga. Pred novim predlogom zakona o visokem šolstvu. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. nov. 2014, leto 33, št. 44, str. 6-7.
 • POHAR, Klemen. Pojasnilna dolžnost zdravnika : obseg pojasnila o tveganjih. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2013, 39, [št.] 1, str. 146-170.
 • REJC, Žiga. (Ne)zagotavljanje informacij za odločanje v visokem šolstvu v Sloveniji : pomen, trenutno stanje in alternative. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2013, letn. 49, št. 1/2, str. 73-104, 113-114.
 • REJC, Žiga. Nekateri pravno-ekonomski vidiki pravne ureditve in prakse kadrovanja na slovenskih javnih visokošolskih zavodih. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2013, letn. 49, št. 3/4, str. 103-140, 167-168.
 • REJC, Žiga. Ekonomska analiza ureditve Zoisovih štipendij. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2012, letn. 48, št. 1/2, str. 143-183, 205.
 • REJC, Žiga. Analiza (aktualnih) usmerjevalnih reform v sekundarnem in terciarnem izobraževanju. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2012, letn. 48, št. 3/4, str. 171-212, 226-227.
 • KNEZ, Rajko, MUŽINA, Aleksij, SLADIČ, Jorg, VESEL, Tomaž. Odločitve Sodišča evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje : s pojasnili. Ljubljana: Nebra, 2004. 884 str.
 • JEROVŠEK, Tone (avtor, urednik), TRPIN, Gorazd (avtor, urednik), BUGARIČ, Bojan, HORVAT, Mitja, KERŠEVAN, Erik, MUŽINA, Aleksij, PLIČANIČ, Senko, KOVAČ, Polonca, VIRANT, Grega, VESEL, Tomaž. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) : s komentarjem. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti: Nebra, 2004. 925 str.
 • MUŽINA, Aleksij, VESEL, Tomaž. Novi zakon o računskem sodišču, (I.). Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. apr. 2001, leto 20, 12, str. 4-5.
 • MUŽINA, Aleksij. Upravni spor, pravno sredstvo zoper odločitve Računskega sodišča?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. apr. 2000, leto 19, št. 10, str. 11-12.
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}