Druga gospodarsko-pravna vprašanja
 • MUŽINA, Aleksij. Upravno pogodbeno pravo. Ljubljana: Fakulteta za management in pravo, 2020.
 • MUŽINA, Aleksij. Nadzor nad izvajalci GJS - prepletanje pristojnosti občinskega sveta, župana, skupščine, nadzornega sveta in nadzornega odbora. V: Ekonomika občinskih gospodarskih javnih služb : 2. strokovni posvet, Rimske Toplice, 16. - 17. maj 2019. Ljubljana: Inštitut za javne službe, 2019. Str. 93-109.
 • REJC, Žiga. Javnopravno regulirane pogodbe. V: MUŽINA, Aleksij (ur.), et al. Upravne pogodbe. 1. izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2019. Str. 9-18, tabela.
 • REJC, Žiga. Pogodba o prodaji in pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča. V: MUŽINA, Aleksij (ur.), et al. Upravne pogodbe. 1. izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2019. Str. 129-139.
 • REJC, Žiga. Urbanistična pogodba - pogodba o opremljanju. V: MUŽINA, Aleksij (ur.), et al. Upravne pogodbe. 1. izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2019. Str. 91-101.
 • ŽVIPELJ, Marko, REJC, Žiga. Prekršek v zvezi s plačilom za delo - izključitev iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved ustanavljanja po ZGD-1I. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 24. nov. 2016, leto 35, št. 45/46, str. 8-11.
 • REJC, Žiga. Trajnostna družba - kaj bi lahko prinesla slovenskim podjetjem?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 24. apr. 2014, leto 33, št. 16/17, str. 20-21.
 • REJC, Žiga. Trajnostna družba - nov mejnik v razvoju (tudi slovenskega) korporacijskega prava?. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2013, 39, [št.] 8, str. 1357-1385.
 • MUŽINA, Aleksij. Davčni inšpekcijski postopek v zakonodaji in sodni praksi. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2004, letn. 40, št. 2, str. 336-356.
 • MUŽINA, Aleksij. Vodenje/izvajanje investicij v infrastrukturne objekte : (problematika razmerij občine (država) - javna podjetja oziroma drugi izvajalci javnih služb z vidika predpisov o javnih naročilih). Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2002, letn. 28, št. 5, str. 822-839.
 • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 9. apr. 2015, leto 34, št. 14, str. 9-10, z avtorj. sl.
 • ČERNEKA, Gregor, MUŽINA, Aleksij. Upravljanje javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 11. nov. 2010, letn. 29, št. 44, str. 6-8.
 • MUŽINA, Aleksij, SVILAR MUGOŠA, Branka. Novela zakona o davčnem postopku - iz neustavnosti v neustavnost?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 20. jan. 2005, letn. 24, št. 2, str. 14-15.
 • MUŽINA, Aleksij. Komunalni prispevek. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 23. jun. 2005, leto 24, št. 25, str. 15-16.
 • MUŽINA, Aleksij. Zamudne obresti v davčnem postopku - vpliv odločitve US. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 25. avg. 2005, leto 24, št. 31/32, str. 6-8.
 • MUŽINA, Aleksij. Dopustnost uporabe 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2004, [Letn.] 30, [št.] 8, str. 1958-1960.
 • MUŽINA, Aleksij. Stroški davčnega postopka - ponovno pred Ustavnim sodiščem?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 16. sep. 2004, letn. 23, št. 30, str. 9-11.
 • MUŽINA, Aleksij. Možnosti uveljavljanja pravnega varstva pred sodiščem Evropskih skupnosti. V: PEČAR, Zdravko (ur.). Slovenska uprava po vstopu v EU : referati. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 2004.
 • MUŽINA, Aleksij, SVILAR MUGOŠA, Branka. DURS ob milijarde zamudnih obresti : odločba US RS, št. U-I-356/02 z dne 23. 9. 2004. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 4. nov. 2004, leto 23, št. 36, str. 34-37.
 • MUŽINA, Aleksij. Nov institut: obvestilo o neplačanem davku. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 11. nov. 2004, leto 23, št. 37, str. 16-17.
 • MUŽINA, Aleksij. Usposobljenost in sposobnost ponudnikov - vpliv novele ZGD-F. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 28. jun. 2001, leto 20, 20, str. 6-7.
 • MUŽINA, Aleksij. Lokalne gospodarske javne službe, ugotovitvene odločbe po 4/6. členu ZGD in obrti podobne dejavnosti. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 17. feb. 2000, leto 19/457/458, št. 5/6, str. 11-13.
 • MUŽINA, Aleksij. Dobre rešitve, pa tudi pomankljivosti : zakon o varstvu potrošnikov. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 29. apr. 1999, let. 18, št. 13, str. 8-9, 13. maj 1999, let. 18, št. 14, str. 16-18.
 • MUŽINA, Aleksij. Kontrahirana dolžnost : gospodarske javne službe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, julij 1998, let. 17, št. 13, str. 7-8.
 • MUŽINA, Aleksij. Odpravnina zaradi odpoklica s funkcije direktorja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, julij 1998, let. 17, št. 14/15, str. 12-13.

 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}